Hulp op afstand

  • Klik opĀ “support voor Windows” of “support voor Mac”
  • Kies voor downloaden, uitvoeren, installeren en klik het teamviewer bestandje aan
  • geef de ID code en het wachtwoord door